Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, với kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 34 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm có 5 nhóm hàng nhập khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD, chiếm 58,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2018 đạt trị giá 3,03 tỷ USD, giảm 18,1% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 6,73 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng/2018 nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện được nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc với hơn 2,94 tỷ USD, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước; từ Trung Quốc với 1,05 USD, tăng 9,2%  so với cùng kỳ năm trước;

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2018 đạt 1,97 tỷ USD, giảm 32,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 4,87 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác trong 2 tháng/2018 chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với gần 1,72 tỷ USD, tăng 15,37% so với cùng kỳ năm truóc; nhập khẩu từ Hàn Quốc với 941 triệu USD, giảm 17%; nhập khẩu  từ Nhật Bản đạt 655 triệu USD, giảm 2,9% …

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 767 triệu USD, giảm 51,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 2,34 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với gần 1,42 tỷ USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 801 triệu USD, tăng 37,5%; …

Vải các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 737 triệu USD, giảm 29,4% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Vải các loại chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với 991 triệu USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm trước;  Hàn Quốc với 320 triệu USD, tăng 15,3%; từ Đài Loan với 215 triệu USD, tăng 8,8%; …

Sắt thép các loại: Trong thángnhập khẩu nhóm hàng này là 1,09 triệu tấn, trị giá 632 nghìn USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 21,8% về trị giá. Qua đó, đưa lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 2 tháng đầu năm đạt 2,26 triệu tấn, trị giá 1,44 tỷ USD, giảm 16,4% về lượng và giảm 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại trong 2 tháng/2018 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với hơn 723 nghìn tấn, trị giá 533 triệu USD, giảm 52% về lượng và giảm 30,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Hàn Quốc với 311 nghìn tấn, trị giá 246 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và tăng  22,5% về trị giá; từ Nhật Bản với 509 nghìn tấn, trị giá 221 triệu USD, tăng 55,3% về lượng và 13,9% về trị giá; …

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 662 triệu USD, giảm 18,7% về lượng và giảm 16,4% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại trong 2 tháng đầu năm đạt 2,21 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, tăng 33% về lượng và tăng 48,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

READ  Logistics Việt Nam 'làm thuê' ngay trên sân nhà?

Xăng dầu các loại nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Malaysia với 863 nghìn tấn trị giá 461 triệu USD, tăng 1,8 lần về lượng và 2,3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Hàn Quốc với 623 nghìn tấn trị giá 421 triệu, tăng 41,7% về lượng và 47,9% về trị giá; từ Singapore với 389 nghìn tấn, trị giá 235 triệu USD, giảm 38,1% về lượng và giảm 25,8% về trị giá; …

Chất dẻo nguyên liệu: Nhập khẩu trong tháng của nhóm hàng này đạt 326 nghìn tấn, trị giá 516 triệu USD, giảm 34,3% về lượng và 31,8% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng/2018 của nhóm hàng này đạt 822 nghìn tấn, trị giá 1,27 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và tăng 23,3% về trị giá so cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Hàn Quốc với 153 nghìn tấn, trị giá 255 triệu USD, tăng 5,3% về lượng và 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Ả Rập Thống Nhất với 173 nghìn tấn trị giá 211 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 33,7% về trị giá; ….

Kim loại thường khácNhập khẩu trong tháng đạt 93 nghìn tấn, trị giá 404 triệu USD, giảm 27,3% về lượng và giảm 20,8% về trị giá, đưa lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 221 nghìn tấn, trị giá 913 triệu USD, giảm 8,3% về lượng và giảm, tuy nhiên tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước

Kim loại thường các loại nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 49 nghìn tấn, trị giá 145 triệu USD, giảm 0,1% về lượng và giảm 11,5% về trị giá; Trung Quốc với 33 nghìn trị giá 99 triệu USD, giảm 46,9% về lượng và giảm 25,6% về trị giá; …

Sản phẩm từ chất dẻonhập khẩu trong tháng có trị giá 361 triệu USD, giảm 29,5% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 2 tháng đầu năm đạt 872 triệu USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm từ chất dẻo nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 307 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; xuất xứ từ Hàn quốc với 280 triệu USD, tăng 29,3%; xuất xứ từ Nhật Bản với 120 nghìn USD, tăng 9,8%

Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày  nhập khẩu trong tháng đạt trị giá 315 triệu USD, giảm 28,5% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt trị giá 751 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu nhóm hàng này 2 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 288 triệu USD, tăng 8,1%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 103 triệu USD, giảm 4,2%; xuất xứ Đài Loan với 59 triệu USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá chất lượng bài viết, dịch vụ