Phiên họp lần thứ 41 của Nhóm làm việc về các vấn đề kỹ thuật của Cơ chế một cửa ASEAN đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-20/10/2017. Phiên họp đã thảo luận, nhất trí về một số nội dung liên quan đến Cơ chế một cửa ASEAN trong thời gian tới.

Tham dự phiên họp có đại diện nhóm làm việc kỹ thuật các nước ASEAN gồm Brunei, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Về phía Việt Nam, tham dự phiên họp có đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan. Tiến sĩ Ramlah Mukhtar, Phó Vụ trưởng, Hải quan Malaysia chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã tập trung thảo luận một số vấn đề như việc thực hiện e-C/O form D, trao đổi thí điểm tờ khai hải quan ASEAN (ACDD), trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật e-SPS.

Tại cuộc họp, 4 nước ASEAN bao gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia và Indonesia nhất trí về thời điểm triển khai trao đổi chính thức e-C/O form D vào đầu năm 2018. Các quốc gia thành viên được lưu ý khi triển khai chính thức e-C/O form D sẽ chỉ chấp nhận ATIGA mẫu D toàn bộ bản điện tử hoặc toàn bộ bản cứng, không nên vừa xử lý bằng e- C/O vừa xử lý bằng bản cứng.

Về nội dung trao đổi thí điểm ACDD, đại diện các nước thành viên tham dự phiên họp cũng nhất trí tham gia thực hiện thí điểm vào cuối tháng 1/2018. Thời gian gửi ACDD có thể thay đổi do quy trình khai báo xuất khẩu của các nước thành viên khác nhau.

Về trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật e-SPS, do thời điểm sẵn sàng tham gia của các nước thành viên khác nhau nên phiên họp đã nhất trí hoãn triển khai thí điểm sau tháng 12/2017.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng được giới thiệu về Tài liệu đánh giá chuẩn Cơ chế một cửa ASEAN để từ đó các quốc gia thành viên nghiên cứu báo cáo sơ bộ và gửi thông tin phản hồi về các vấn đề cơ bản của ASEAN.

Phiên họp cũng thống nhất phiên họp lần thứ 42 của Nhóm làm việc kỹ thuật trong thời gian tới sẽ diễn ra từ ngày 20-23/2/2018 tại Indonesia.

Đánh giá chất lượng bài viết, dịch vụ
READ  Logistics Việt Nam 'làm thuê' ngay trên sân nhà?