Cục An toàn thực phẩm cho biết, Bộ Y tế đang đề xuất cắt giảm 36 trên tổng số 263 điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, kiinh doanh thực phẩm do Bộ này quản lý. Đồng thời đề xuất chỉ kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng NK.

Cụ thể, chỉ kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng NK trong vòng 1 năm đối với các sản phẩm đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm (ATTP) tại các nước mà Việt Nam tham gia ký kết điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra chất lượng hoặc đối với sản phẩm đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu NK hoặc được sản xuất trong cơ sở có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000, GMP, IFS, BRC hoặc tương đương…

Đại diện Bộ Y tế cho biết, như vậy sẽ giảm được 95% lô hàng cần kiểm tra hồ sơ trước khi NK.

Với các sản phẩm thuộc diện kiểm tra thông thường, thời gian kiểm tra hồ sơ cũng được đề xuất giảm từ 6 ngày xuống còn 3 ngày.

Liên quan đến điều kiện sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế đang đề xuất cắt giảm 36 điều kiện (theo quy định tại Nghị định 67/2016/NĐ-CP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ quản lý. Số thủ tục này chiếm gần 14% trên tổng số điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế quản lý.

Cụ thể, với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, giảm từ 54 điều kiện xuống còn 46 điều kiện; cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm giảm từ 57 điều kiện còn 48; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền từ 152 điều kiện còn 133 điều kiện.

Đối với thủ tục xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Bộ Y tế đề xuất đối với nhóm sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (trừ thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm hỗn hợp), thì DN tự công bố và gửi 1 bản tới UBND cấp tỉnh và được phép sản xuất kinh doanh sau khi gửi bản công bố.

Với nhóm sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn là thực phẩm sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm hỗn hợp NK và sản xuất trong nước thì phỉa kiểm soát chặt, cần được thẩm xét hồ sơ và sau khi được cấp giấy phép tiếp nhận mới được sản xuất kinh doanh.

Cùng với các bộ, ngành, Bộ Y tế đang nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính, thủ tục kiểm tra chuyên ngành nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi cho DN.

 

Đánh giá chất lượng bài viết, dịch vụ
READ  Những doanh nghiệp Nhật Bản được ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.