Theo như Bộ Công thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hủy bỏ Rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ 01/7/2016 – 30/6/2017.

xuất nhập khẩu
Hình ảnh mang tính minh hoạ

Được biết, ngày 13/9/2017, căn cứ trên yêu cầu rà soát đúng thời hạn đối với 19 công ty sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan của Việt Nam từ phía nguyên đơn, USDOC đã thông báo tại Công báo Liên bang về việc khởi xướng Rà soát hành chính Lệnh áp thuế CBPG đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/6/2017.

Tuy nhiên, ngày 28/9/2017, nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát hành chính đối với toàn bộ các công ty này. Theo Mục 19 CFR 351.213(d)(1), USDOC sẽ hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ cuộc rà soát hành chính, nếu bên yêu cầu rà soát rút đơn yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng rà soát theo yêu cầu.

xuất nhập khẩu
Hình ảnh mang tính minh hoạ

Do bên nguyên đơn rút đơn yêu cầu rà soát hành chính đúng hạn nói trên, và không có bên liên quan nào khác yêu cầu rà soát các công ty này, USDOC sẽ xem xét hủy bỏ rà soát hành chính đối với 19 công ty.

Theo đó, các sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam sẽ chính thức không bị rà soát hành chính lệnh áp thuế chống trợ cấp.

Đúng là tin vui cho ngành xuất khẩu đinh thép của Việt Nam. Từ đây lại bước sang một trang mới và tiếp tục phát triển hơn trên thị trường thế giới.

Đánh giá chất lượng bài viết, dịch vụ
READ  Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao nếu không có cú sốc thương mại