Hiện nay đối với thị trường dịch vụ vận chuyển Việt Nam, xăng dầu vẫn là mặt hàng chủ yếu, và chưa có nguyên liệu thay thế cho những nguyên liệu chất đốt trong ngành giao thông vận tải. Xem thêm: …