doanh nghiệp logistics

Logistics Việt Nam 'làm thuê' ngay trên sân nhà?

Logistics Việt Nam ‘làm thuê’ ngay trên sân nhà?

Với 80% dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu do doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ, doanh nghiệp logistics Việt Nam đành phải chịu phận “làm thuê” cho các nhà điều phối logistics quốc tế…     Quy mô vốn…

Read more