News

Dịch vụ khai thuê hải quan chuyên nghiệp

What is Customs Clearance?

Dịch vụ khai thuê hải quan là gì? Hải quan là một cơ quan nhà nước có chức năng nhiệm vụ thực hiện công việc kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng chống buôn lậu, vận…

Read more
Take a look at 5 commonly used means of sea transport

Take a look at 5 commonly used means of sea transport

Vận tải đường biển là một trong những loại hình vận chuyển đang được ưu tiên phát triển nhất ở nước ta hiện nay do nó có nhiều ưu điểm, tiềm năng phát triển hơn các loại hình khác. Tuy nhiên,…

Read more
352 traffic business conditions will be cut

352 traffic business conditions will be cut

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức buổi Hội thảo lấy ý kiến danh mục rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao…

Read more
Exporting industrial products faces many difficulties

Exporting industrial products faces many difficulties

Một số ngành hàng công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do vấp phải hàng loạt chính sách phòng vệ thương mại của các nước và những bất cập của cơ chế, chính sách… Những năm qua, xuất khẩu các…

Read more