Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết  tháng 3 năm 2018, tổng trị giá hàng xuất nhập khẩu cả nước đạt 108,43 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 55,56 tỷ USD, tăng 24,8% và nhập khẩu đạt 52,87 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

hàng xuất nhập khẩu
Đánh giá chất lượng bài viết, dịch vụ
See also  Summary of barcode information on products of different countries