Có lẽ trong lúc kẹt xe ai cũng đều nghĩ: “Tại sao lại không mở đường rộng hơn để giảm kẹt ?”. Điều này nghe hoàn toàn có lý, đường rộng hơn sẽ có nhiều chỗ cho phương tiện di…