Càng về cuối năm âm lịch, nhu cầu mua sắm của người dân ngày càng tăng. Đến nay, nhiều doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn đã chuẩn bị về dịch vụ vận chuyển,lượng hàng hóa dồi dào phục vụ nhu…